Zapraszamy na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa


Od 29 stycznia 2019 do 22 lutego 2019 trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa w pokoju A-303 lub A-301 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJD, al. Armii Krajowej 13/15, Częstochowa) w godzinach 8:00 - 15:00. Lista wymaganych dokumentów dostępna jest na stronie Uczelni: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/katalog.php?op=info&id=02_IB_S2&kategoria=

Przypominamy, że do 22 lutego kandydaci mogą również ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku malarstwo.