Wystawa na 90. rocznicę powstania Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego


„Z dziejów Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego” - oto tytuł wystawy rozpoczynającej obchody 90. lecia powstania w 1932 roku Towarzystwa. Powstało ono z inicjatywy międzywojennych elit miasta to jest: inż. Kazimierza Kuhna I Wacława Płodowskiego. Organizacja ta wrosła na stałe w krajobraz kulturowy i intelektualny Częstochowy. Tym samym była inicjatorem powstania wyższych uczelni w mieście. Towarzystwo od 1934 roku do dziś wydaje periodyk naukowy pt. „Ziemia Częstochowska”, który prezentuje stan badań nad dziejami miasta i regionu. Wystawa i katalog pod patronatem Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego prezentuje Jego dokonania i została opracowana naukowo i edytorsko przez prof. UJD dr hab. Julię Dziwoki, prof. UJD dr hab. Beatę Urbanowicz, oraz przy współpracy dr Cezarego Gębickiego obecnego prezesa CzTN.Ekspozycję można zwiedzać w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD, al. Armii Krajowej 36a. 

Zdjęcia