Wyróżnienie dla monografii naukowej naszego pracownika


Dr Leszek Sykulski, zatrudniony w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych UJD, otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Książka Geopolityczna 2018” za monografię naukową pt. „Geopolityka a bezpieczeństwo Polski”, wydaną w 2018 r. w Warszawie.

Konkurs, zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, składał się z trzech etapów, do których zostało zakwalifikowanych kilkadziesiąt najlepszych monografii naukowych z zakresu spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa. Jury pod przewodnictwem prof. dra hab. Jana Wendta z Uniwersytetu Gdańskiego w tym roku wręczyło jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie.

opr. Leszek Sykulski