Wyniki konkursu wniosków POWER 2020 na wyjazdy dla studentów ze specjalnymi potrzebami


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach projektu „Zagraniczna mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w konkursie wniosków 2020 r. Z przyjemnością informujemy, że wniosek złożony w maju br. przez specjalistów ds. współpracy z zagranicą, uczelnianych koordynatorów Programu Erasmus+ mgra Bartłomieja Kowalik oraz mgra Illię Kulchikovskyiego został zatwierdzony do realizacji. FRSE przyznaje Uniwersytetowi środki finansowe w wysokości 174 599,00 PLN na dofinansowanie:

- wyjazdów studentów wyjeżdzających na studia z prawem do „dodatku socjalnego” – 8,

- wyjazdów studentów wyjeżdżających na praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” – 3,

- wyjazdów studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia – 1,

- Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na praktykę – 1.

Powyższe mobilności będą realizowane na tych samych zasadach co wyjazdy z projektów Erasmus+ KA103 –mobilność z krajami programu*, z wyłączeniem wyjazdów absolwentów. Do udziału w projekcie uprawnieni są wszyscy studenci i doktoranci Uniwersytetu posiadający (a) prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w semestrze trwającym lub zakończonym tuż przed wyjazdem za granicę lub (b)orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w terminie 4 tygodni przed rozpoczęciem wyjazdu. Wszelkie informacje dot. aktualnych naborów do programu można znaleźć w zakładce Umiędzynarodowienie -> Aktualności i komunikaty (LINK). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Illia Kulchikovskyi – mobilność studentów

tel. +48 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU), pok. 143

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

mgr Bartłomiej Kowalik – mobilność pracowników

tel. +48 34 37 84 364, pok. 116

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: b.kowalik@ujd.edu.pl

Wydziałowi koordynatorzy E+ LINK

*- https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/informacje-o-programie/uczestnicy-programu/

opr. Bartłomiej Kowalik