Wybrano nowych członków Rady Uczelni


Senat Uniwersytetu wybrał nowy skład Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Kadencja Rady Uczelni trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Członkowie wybrani spośród wspólnoty Uczelni:
dr hab., prof. UJD Eligiusz Małolepszy,
dr inż., prof. UJD Marcin Sosnowski.

Członkowie wybrani spoza wspólnoty Uczelni:
dr Krzysztof Winiarski - Przewodniczący Rady Uczelni,

mgr Andrzej Broniewski,
dr Zbigniew Brzezin,
dr hab. Grażyna Rygał.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego.

Funkcję tę obecnie pełni Damian Banasiak.