Współpracujemy z Polskim Związkiem Taekwon-do


W dniu 3 lipca 2018 r. w rektoracie Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Taekwon-Do a Uniwersytetem. W imieniu Zarządu PZTKD umowę podpisał Jerzy Jedut – Prezes oraz Tadeusza Łoboda – Wiceprezes ds. organizacyjno-szkoleniowych. Uniwersytet był reprezentowany przez prof. dr hab. Annę Wypych-Gawrońską – Rektora UJD oraz dr. hab. Jacka Wąsika, prof. UJD – Dyrektora Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii.
Przedmiotem umowy było określenie współpracy w ramach organizacji studiów trenerskich Taekwon-Do dla członków związku. Studia odbędą się w roku akademickim 2018/2019 i będą składały się z dwóch semestrów. Na studia zgłosiło się 44 kandydatów. Wszyscy kandydaci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplomy trenerskie. Inauguracja roku akademickiego przewidziana została na 19 października 2018 r.

Na zdjęciu od lewej stoją: dr hab. Jacek Wąsik, prof. UJD - Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Jej Magnificencja prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – Rektor UJD, Tadeusz Łoboda - Prezydent Europejskiej Federacji Taekwon-Do oraz Jerzy Jedut - Prezes Zarządu PZTKD.

opr. dr hab. Jacek Wąsik

fot. Marek Makowski