Wspólnota Uniwersytetu w czasie epidemii koronawirusa


Władze rektorskie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie proszą społeczność akademicką o podejmowanie wszelkich działań, które mają na celu zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Na podstawie decyzji MNiSW zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne, imprezy, konferencje i wszelkie wydarzenia. Uczelnia, również administracja, przestawiła się na pracę zdalną w stopniu maksymalnym, ale pozwalającym pracownikom wypełniać swoje obowiązki dydaktyczne i pracować naukowo, a studentom, doktorantom i słuchaczom kształcić się. Jest to możliwe również dzięki posiadanym już przez Uczelnię narzędziom do kształcenia na odległość. Zaleceniem jest także korzystanie z kontaktów mailowych i telefonicznych z jednostkami Uczelni w sprawach administracyjnych.

W czasie epidemii bardzo wiele zależy od nas – prosimy o: unikanie skupisk ludzkich, a jeśli możemy – przestawmy się na pracę zdalną, zachowujmy zasady higieny, chroniące nas i naszych najbliższych przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, opierajmy naszą wiedzę o epidemii na wiarygodnych źródłach, przede wszystkim na tych podawanych na stronach: gov.pl/koronawirus i gis.gov.pl.

Jeśli zauważymy objawy towarzyszące koronawirusowi, dzwońmy do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.