Wspólnie czytaliśmy "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zgodnie z zapowiedzią przyłączył się do Narodowego Czytania 2018 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczna edycja miała za zadanie promocję nie tylko czytelnictwa, ale również uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie z udziałem pracowników, studentów, doktorantów i gości zainaugurowała JM Rektor Uczelni prof. dr. hab. Anna Wypych - Gawrońska oraz Senator RP Artur Warzocha.

Fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego podczas wydarzenia odczytali:

- prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,

- Artur Warzocha – senator RP,

- prof. dr hab. Elżbieta Hurnik –  kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej XX wieku i Literatury Najnowszej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,

- dr hab. inż. prof. UJD Zygmunt Bąk - prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;

- dr hab. Katarzyna Janus -  pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;

- dr hab. Joanna Kisiel - literaturoznawca, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

- prof. dr hab. Marian Kisiel - poeta, krytyk literacki; Kierownik Zakładu Literatury XX i XXI wieku w Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego; doctor honoris causa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (2015 rok),

- dr Joanna Warońska - zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;

- Szymon Giżyński - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Dorota Kaczmarek – wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie,

- Assel Sagimbekova z Kazachstanu – absolwentka polonistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

- Małgorzata Wróblewska-Borek -  Dyrektor Biura Senatorskiego,

- Anna Warzocha – pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;

- dr Bethuel Matsili – pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie;

Wspólne czytanie poprowadziła dr Elżbieta Wróbel oraz Ewelina Dziewońska-Chudy. Organizatorzy wydarzenia mieli też specjalną, okolicznościową pieczęć z pamiątkowym stemplem, którą można było opieczętować egzemplarze "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego, przyniesione przez uczestników spotkania.

Media o wydarzeniu:

https://katowice.tvp.pl/38903178/8092018-godz-1830... relacja: od 09.49 min

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,38591,Narodow...

http://czestochowskie24.pl/kultura/narodowe-czytan...

http://niedziela.pl/artykul/37724/Narodowe-Czytani...

Zdjęcia