VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Żywność-Żywienie-Dietetyka


W dniach 16 – 17 października 2019 roku na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Naszej Uczelni odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu ŻYWNOŚĆ – ŻYWIENIE – DIETETYKA. W tym roku zapraszamy Państwa na konferencję, której podstawowym tematem będzie ŻYWIENIE I DIETETYKA OSÓB STARSZYCH. Głównym celem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie zagadnień związanych z tą problematyką, zarówno z punktu widzenia żywieniowego,jak i organizacyjnego. Biorąc pod uwagę systematycznie wzrastającą liczbę osób starszych w społeczeństwie, temat ten jest niezwykle istotny dla dietetyków i technologów żywności, a także ekonomistów i socjologów.Biorąc to pod uwagęwydaje nam się, że nie zabraknie tematów naukowych do przedstawienia i przedyskutowania.Na konferencję zaprosiliśmy grono najwybitniejszych naukowców, którzy przedstawią referaty plenarne.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w sali AB-1023. Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich pracowników, doktorantów i studentów Naszej Uczelni, w szczególności reprezentujących nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz technologię żywności i żywienia. 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Adres Komitetu Organizacyjnego: Katedra Dietetyki i Badań Żywności Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Al. Armii Krajowej 13/15,
42-200 Częstochowa

W załączniku znajduje się program konferencji

opr. Sylwia Ptak