Uniwersytet został wyróżniony przez członków Okręgowej Rady Adwokackiej


W trakcie obchodów uroczystości z okazji 100 – lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska odebrała medal przyznany Uczelni przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie. Pamiątkowy medal jest formą podziękowania, ze strony członków ORA za realizację wspólnych działań. Warto wspomnieć, że współpraca pomiędzy Uniwersytetem układa się znakomicie. Okręgowa Rada Adwokacka korzysta z zaplecza konferencyjnego Uczelni. Adwokaci mają swój wkład w licznych przedsięwzięciach mających nie tylko wymiar dydaktyczny związany z kształceniem studentów na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach, ale również jest to coraz częściej także działalność dotycząca organizowania wspólnych konferencji, sympozjów naukowych i innych działań badawczych. Uroczystość 100 –lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej wpisuje się w obchody odzyskania niepodległości przez Polskę. Spotkanie odbyło się 16 października w Filharmonii Częstochowskiej.