Uniwersytet został koordynatorem międzynarodowej sieci w programie CEEPUS


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie został koordynatorem międzynarodowej sieci pn. Sustainability and Health Economics nr: CIII-PL-1510-01-2021 dzięki aplikacji złożonej przez dr Paulinę Ucieklak-Jeż, Prodziekana ds. Studencko-Dydaktycznych Wydziału Prawa i Ekonomii w projekcie Central European Exchange Program for University Studies- CEEPUS.

W skład sieci weszły uczelnie ze Słowacji, Czech i Węgier, tj.VSB - Politechnika Ostrawska, Uniwersytet w Debreczynie, Uniwersytet Świętego Stefana w Gödöllő, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie, jako lider-koordynator.

W ramach projektu otrzymano finansowanie na wyjazdy studentów i kadry akademickiej – łącznie 27 miesięcy mobilności. Pracownicy Zakładu Ekonomii i Finansów od lat zajmują się analizą i oceną nierówności w aspektach zrównoważonego rozwoju i zdrowotności populacji. Planuje się, że realizacja projektu będzie owocować współpracą w rozwoju dydaktyki i nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse oraz nauki o zdrowiu jak również wzmacnianiem środkowoeuropejskiego charakteru uniwersyteckich programów nauczania.

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą informuje, że w roku akademickim 2020/21 UJD będzie realizować następująco sieć:

- CIII-PL-1510-01-2021 «Sustainability and Health Economics»;
Koordynatorem głównym sieci na Wydziale Prawa i Ekonomii jest dr Paulina Ucieklak-Jeż.

Szansę na uzyskanie finansowania w roku akademickim 2020/21 mają jeszcze dwa projekty UJD na Wydziale Sztuki: CIII-PL-1309-03-2021(Umbrella) «Art without borders» oraz CIII-PL-1411-02-2021 (Umbrella) «Music without borders» w których UJD jest liderem. Będzie to uzależnione od złożenia wniosku przez partnerów tych sieci, kiedy po 15 grudnia po terminie rekalkulacji mogą być przesunięte ewentualnie jakieś wolne miesiące stypendialne.

Wykaz sieci akademickich realizowanych w roku 2020/21 dostępny jest na głównej stronie Programu CEEPUS https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb.

opr. mgr Illia Kulchikovskyi