Uniwersytet realizuje projekt "Program rozwojowy z utworzeniem monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo"


Głównym celem projektu zatytułowanego "Program rozwojowy z utworzeniem monoprofilowego Centrum Symulacji Monoprofilowej na kierunku "pielęgniarstwo" w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie" jest polepszenie jakości, efektywności i warunków kształcenia studentów w Częstochowie. Projekt adresowany jest do osób uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego dla uczelni oraz utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej na kierunku "pielęgniarstwo".

Projekt przewiduje:
- utworzenie monoprofilowego CSM - roboty budowlane
- wyposażenie monoprofilowego CSM - zakup sprzętu medycznego
- zajęcia dodatkowe i szkolenia dla studentów/ studentek kierunku "pielęgniarstwo"
- szkolenia i staże dla kadry kierunku pielęgniarstwo

Rezultatem zaplanowanych działań będzie podniesienie kompetencji studentów i studentek Uniwersytetu na kierunku "pielęgniarstwo" (uczestnicy studiów stacjonarnych I stopnia).

Okres realizacji projektu od: 01.04.2020 do 31.12.2022
Wartość projektu: 2 376 505,82 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie UE): 2 376 505,82 zł

opr. Biuro Projektów Europejskich