Uniwersytet beneficjentem projektu mobilnościowego Erasmus+ KA103 2020


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach działania „Mobilność studentów i pracowników szkół wyższych między krajami programu” w konkursie wniosków 2020 r. (KA103-2020). Wniosek konkursowy złożony w lutym br. przez specjalistę ds. współpracy z zagranicą, instytucjonalnego koordynatora programu Erasmus+ mgra Bartłomieja Kowalika został zatwierdzony do realizacji. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 361 530 EUR.

W ramach projektu zaplanowano realizację wyjazdów pracowników w celach dydaktycznych (STA) i szkoleniowych (STT) oraz studentów i absolwentów UJD na studia (SMS) i praktyki (SMP) do krajów programu (więcej…). Łącznie, w ramach projektu do realizacji w ciągu najbliższych 24 miesięcy będzie ok 53 mobilności studentów oraz ok 150 krótkookresowych wyjazdów pracowników.

Wszelkie informacje dot. aktualnych naborów do programu można znaleźć w zakładce Umiędzynarodowienie -> Aktualności i komunikaty (LINK). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:


mgr Bartłomiej Kowalik – mobilność pracowników

tel. +48 34 37 84 364, pok. 116

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: b.kowalik@ujd.edu.pl


mgr Illia Kulchikovskyi – mobilność studentów

tel. +48 34 3784 271 (PL, EN, UA, RU), pok. 143

e-mail: international@ujd.edu.pl

e-mail: i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl

Wydziałowi koordynatorzy E+ LINK

opr. Bartłomiej Kowalik