UJD wyróżnione w VII Międzynarodowym Konkursie Chemicznym


Podczas VII. edycji Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych, który odbył się w czasie Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków, zaszczytne wyróżnienie trafiło do grupy naukowców z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Otrzymał je zespół dr. hab. Wojciecha Ciesielskiego za prototyp baterii z ogniwem na bazie nanostruktur węglowych. Oto skład zespołu: prof. dr hab. Józef Drabowicz, prof. dr hab. Volodymyr Pavliuk, mgr Damian Kulawik, mgr Agnieszka Folentarska, mgr Sandra Żarska. Organizatorem Światowego Konkursu Wynalazków Chemicznych są Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców.

Pięć wyróżnień Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego otrzymały rozwiązania:

- Nowa uniwersalna bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy substancji aktywnych na przykładzie otrzymywania Aripiprazolu prezentowane przez Politechnikę Krakowska,

- Prototyp baterii z ogniwem na bazie nanostruktur węglowych prezentowane przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,

- EduChemLab – innowacyjna, edukacyjna platforma z chemii dla uczniów szkół średnich prezentowane przez Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego,

- Sposób ługowania metali z pomiedziowych odpadów poflotacyjnych z pirometalurgicznej metody produkcji miedzi prezentowane przez Instytut Chemii I Techniki Jądrowej,

- Nowa generacja związków aktywnych powierzchniowo mających zastosowanie jako idealne środki antystatyczne prezentowane przez Politechnikę Wrocławską.