UJD beneficjentem programu „PROM” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej


Z przyjemnością informujemy, że nasza uczelnia jest jednym z beneficjentów programu „PROM” (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzyma od Organizatorów finansowanie w wysokości 686 390,00 zł. Wniosek w Programie powstał we współpracy Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą z przedstawicielami Wydziałów Filologiczno-Historycznego oraz Matematyczno-Przyrodniczego UJD. Koordynatorami przedsięwzięcia byli prof. dr hab. Janusz Spyra (WFH), dr Dominik Szczęśniak (WMP) oraz mgr Bartłomiej Kowalik (DNWZ).

NAWA sfinansuje koszty związane z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej UJD w zadeklarowanych wcześniej, krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze. „PROM” dotyczy zarówno wyjazdów przedstawicieli naszej uczelni za granicę, jak i przyjazdów doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski. Do krótkich form kształcenia zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Informacje opracował mgr Bartłomiej Kowalik, DNWZ