Turystyka i Rekreacja oraz Kosmetologia- studia II stopnia


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał zgodę od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów II stopnia. Kandydaci już teraz mogą zapisać się na Kosmetologię oraz Turystykę i Rekreację. Rekrutacja trwać będzie do 18 września 2019 roku. Zapraszamy do rejestracji!

 Kosmetologia – celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji związanych m.in. z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych, poszerzeniem obszaru współpracy z lekarzem dermatologiem i lekarzem medycyny estetycznej, oceną jakości surowców i preparatów kosmetycznych oraz uzyskiwania kosmetyków w drodze biotechnologii lub biologii molekularnej. Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy gabinetów kosmetycznych lub odnowy biologicznej.

Turystyka i Rekreacja - absolwent tego kierunku będzie przygotowany do organizowania pracy i podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji. Posiadał będzie wiedzę i umiejętności pozwalające przygotować oferty turystyczno-rekreacyjne dla różnych grup wiekowych i społecznych. Będzie potrafił w profesjonalny sposób komunikować się z klientem na rynku turystycznym, w tym posiadał będzie umiejętność komunikowania się z klientem niesłyszącym. Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych i hotelach; ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych; centrach rekreacji; parkach rozrywki; ośrodkach sportu, rekreacji i turystyki; punktach informacji turystycznej; gospodarstwach agroturystycznych; administracji rządowej i samorządowej; a także w różnego typu organizacjach i placówkach prowadzących działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji (w stowarzyszeniach turystyki i kultury fizycznej, domach kultury). Absolwent będzie również przygotowany do samodzielnego planowania swojej kariery zawodowej, oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Więcej informacji na temat nowych kierunków można znaleźć pod linkami:

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/katalog.php?op=info&id=02_KOS_S2&kategoria=

https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/katalog.php?op=info&id=04_TIR_S2&kategoria=