Trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych" oraz "Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa"


Zapraszamy na studia Podyplomowe „Ochrona danych osobowych” i „Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa". Planowany termin uruchomienia studiów – październik – listopad 2020. W semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 przewiduje się, że zajęcia dydaktyczne na ww. studiach podyplomowych będą prowadzone w formie hybrydowej. Większość zajęć będzie odbywała się zdalnie z wykorzystaniem technologii kształcenia na odległość. W formie tradycyjnej w siedzibie Uczelni będą odbywały się przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i warsztatowe.

Więcej informacji o kierunkach na stronach:

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/h92,oOchrona-danych-osobowych

http://www.studiapodyplomowe.ujd.edu.pl/h114,oPelnomocnik-ds--Cyberbezpieczenstwa

kontakt: u.nowacka@ujd.edu.pl

Więcej informacji na ulotce tutaj