Trwa II rekrutacja na studia


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje o dodatkowej rekrutacji. Rejestracja kandydatów na kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich jest możliwa do 18 września 2019 r. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://rekrutacja.ujd.edu.pl/html/index.php

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja i nowe kierunki studiów, to główne tematy konferencji prasowej, która odbyła się 19 lipca w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

- Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w okresie od 22 lipca i do 18 września – mówi JM Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. - Warto podkreślić, że kandydaci będą mogli rekrutować się na trzy nowe kierunki studiów, na uruchomienie których Uniwersytet otrzymał niedawno zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Miło mi poinformować, że nasza oferta wzbogaciła się o ekonomię, są to studia I stopnia oraz dwa kierunki drugiego stopnia: kosmetologię oraz turystykę i rekreację. Osobom, które chcą uzyskać indeks naszego uniwersytetu polecam, by w poniedziałek (22 lipca) sprawdzili stronę internetową Uczelni. W zakładce poświęconej rekrutacji znajdzie się wyczerpująca informacja o kierunkach, na których mamy wolne miejsca i na jakie można aplikować.

W trakcie konferencji dziekan Wydziału Pedagogicznego dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof.UJD, (odpowiedzialny za przygotowanie funkcjonowania Wydziału Nauk Społecznych) wyjaśnił z czym wiąże się studiowanie na kierunku turystyka i rekreacja. Przybliżył sylwetkę absolwenta, który ukończy studia II stopnia.

Do studiowania kierunku ekonomia zachęcała dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania dr Ewelina Żelasko-Makowska (odpowiedzialna za przygotowanie funkcjonowania Wydziału Prawa i Ekonomii). Warunki studiowania na kierunku kosmetologia, który cieszy się coraz większą popularnością omówiła dr Magdalena Myga-Nowak, pracownik Instytutu Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności (odpowiedzialna za przygotowanie funkcjonowania dydaktyki w tworzonym Wydziale Nauk o Zdrowiu w zakresie kierunku kosmetologia).

- Chcemy, by nasi studenci mieli do wyboru jak najbogatszą ofertę kształcenia – zaznacza Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD. – Stąd nasze starania, by uruchamiać kierunki II stopnia i w ten sposób zapewniać studentom-absolwentom studiów I stopnia, możliwość uzyskiwania tytułu magistra. Zwracam uwagę, że powiększa się również propozycja Uczelni w zakresie jednolitych studiów magisterskich. Obok nowo otwartych kierunków: pedagogiki specjalnej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Uczelnia kształci również w ramach pięcioletnich studiów na fizjoterapii i prawie.

Przypomnijmy, że Uczelnia na nowy rok akademicki 2019/2020 rekrutowała także na pięciu innych nowych kierunkach studiów. Wśród nich na: język niemiecki w obrocie gospodarczym (studia I stopnia, kierunek dualny), innowacyjne technologie i nowoczesne materiały (studia I stopnia, kierunek dualny), muzyka w przestrzeni publicznej (studia I stopnia), pedagogika międzykulturową z mediacją (studia I stopnia), dziennikarstwo i kultura mediów (studia II stopnia). W pierwszym etapie rekrutacji (zakończył się 15 lipca) na studia w Uniwersytecie zgłosiło się ok. 2400 osób. Teraz kandydaci dostarczają do Uczelni dokumenty. 

Podczas konferencji prasowej władze Uczelni poinformowały również o planach związanych z tworzeniem nowych kierunków. Cały czas trwają prace zmierzające do uzyskania praw do uruchomienia kierunku lekarskiego.

- Przygotowujemy wniosek i staramy się by był jak najlepiej opracowany – zaznacza prof. dr hab. Wiesław Pilis, pracownik Instytutu Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (osoba odpowiedzialna za przygotowanie funkcjonowania Wydziału Nauk o Zdrowiu). – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, rekrutacja na ten kierunek mogłaby odbyć się już w 2020 roku.


http://fiat.fm/info/kolejne-trzy-nowe-kierunki-na-ujd/

https://www.niedziela.pl/artykul/44083/Nowe-kierunki-studiow-na-UJD-w

https://www.radiojura.pl/uniwersytet-humanistyczno-przyrodniczy-im-jana-dlugosza-w-czestochowie-informuje-o-dodatkowej-rekrutacji.html

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25015566,ujd-w-czestochowie-zaczyna-drugi-etap-rekrutacji-dla-chetnych.html