System zabezpieczeń COVID-19 w UJD


Informujemy o wprowadzeniu w Uczelni Systemu zabezpieczeń COVID-19. Prosimy o zapoznanie się z poziomami zabezpieczeń TUTAJ

Wprowadzenie poziomu zabezpieczeń zostanie ogłoszone komunikatem Rektora.