Sukcesy pracowników Uniwersytetu na międzynarodowych targach wynalazków


Dzięki finansowemu wsparciu z funduszy projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0", realizowanego w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Obszarze Nauki i Sztuki pod kierunkiem dr. hab. Edmunda Golisa, prof. UJD, pracownicy Wydziału Nauk, Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Społecznych, prezentowali technologie opracowane na naszym Uniwersytecie podczas międzynarodowych wystaw.

7-13.10.2019 pracownicy Uniwersytetu wzięli udział w międzynarodowej wystawie wynalazków World Invention and Technology Expo w Jakarcie, która cyklicznie organizowana jest przez Indonesian Invention and Innovation Promotion Association. Wynalazek Innovative Construction of The Ski Simulator, którego twórcą jest dr Leon Rak z Wydziału Nauk o Zdrowiu otrzymał złoty medal oraz specjalne wyróżnienie „WINTEX Best Comercialization”, przyznane za największy potencjał komercjalizacyjny zgłoszonego rozwiązania. Warto nadmienić, że projekt innowacyjnego trenażera narciarskiego, nad którym pracuje dr Leon Rak jest merytorycznie wspierany przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Technologia produkcji innowacyjnych nutraceutyków i kosmetyków z wykorzystaniem odpadów powstałych w produkcji winiarskiej (The new technology of production nutraceuticals and cosmetics using waste from wine production), nad którą pracują naukowcy z Wydziału Nauk, Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych pod kierownictwem dr. hab. Wojciecha Ciesielskiego, prof.UJD przy współpracy naukowców z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia wyróżniona została srebrnym medalem.

W dniach 14-16.10.2019 technologie opracowane w Uniwersytecie zostały zaprezentowane podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2019. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską i po raz kolejny została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Międzynarodowe Jury wyróżniło wynalazki naszych pracowników przyznając: złoty medal dla Technologii produkcji innowacyjnych nutraceutyków i kosmetyków z wykorzystaniem odpadów powstałych w produkcji winiarskiej (twórcy: dr hab. Wojciech Ciesielski, prof. UJD, dr Tomasz Girek, mgr Damian Kulawik, mgr Sandra Żarska, mgr Agnieszka Folentarska, mgr Katarzyna Ciesielska, mgr Beata Girek, dr hab. Maciej Gąstoł, prof. Elżbieta Pisulewska), srebrny medal dla Kalejdoskopu Sytuacji Szkolnych opracowanego na Wydziale Nauk Społecznych (twórcy: dr Adrianna Sarnat-Ciastko, dr Anna Pierzchała, dr Zbigniew Łęski, dr Zbigniew Wieczorek, dr Dorota Gębuś, mgr Justyna Warwas) oraz brązowy medal dla Innowacyjnej konstrukcji trenażera narciarskiego (twórca: dr Leon Rak).
Udział przedstawicieli Uniwersytetu w tych wydarzeniach miał na celu zainteresowanie środowiska biznesowego wynalazkami powstającymi na Uniwersytecie w perspektywie ich przyszłej komercjalizacji. Przyczynił się również do promocji osiągnięć naukowych pracowników reprezentujących różne dyscypliny naukowe w międzynarodowym środowisku nauki i biznesu.

opr. mgr Karolina Grabowska