Sukces pracownika - I miejsce za pracę doktorską


Dr Karolina Paluszek (pracownik Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania UJD) zajęła I miejsce "w II edycji konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą prace habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego ku pamięci Stanisława Bukowieckiego". Nagroda dla dr Paluszek została przyznana za pracę doktorską obronioną w UŚ w Katowicach w 2017 roku. Praca nosi tytuł "Komparatystyka językowa jako narzędzie interpretacyjne TSUE".