Sukces naszych pracowników


Mgr Artur Lipowicz, pracownik Instytutu Techniki i Systemów Bezpieczeństwa UJD oraz mgr inż. Andrzej Nowak, współpracujący z Instytutem przy realizacji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, odebrali w dniu 2 października 2018 w Sejmie RP Dyplomy Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej za szczególne zaangażowanie społeczne na rzecz kształtowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Uroczystość odbyła się z okazji 65–lecia działalności służby BHP oraz 25–lecia utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.