Sukces dr. Michała Piaseckiego


Dr Michał Piasecki z Instytutu Fizyki uzyskał tytuł „Outstanding Reviewer” nadany przez prestiżowe czasopismo Materials Horizons (Impact Factor: 14.356), wydawane przez Royal Society of Chemistry (Cambridge) i dodatkowo został zaliczony do grupy dziesięciu najlepszych recenzentów. Jak można przeczytać na stronie czasopisma : ”Recenzenci zostali wybrani na podstawie liczby, terminowości i jakości raportów ukończonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy”. Dr M.Piasecki jest bardzo aktywnym recenzentem także w kilkunastu innych czasopismach należących do grup RSC, Elsevier, gdzie również posiada podobne wyróżnienia. Więcej informacji na stronie: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/mh/c9mh90019e