Studentki uczestnikami międzynarodowej konferencji naukowej


26–27 listopada 2019 roku studentki Agnieszka Felix, Karolina Woźniak i Anna Nita (psychoprofilaktyka II rok), wzięły udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku organizowanej przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie naszej uczelni. Przedstawiony plakat pt. Środowisko rodzinne a poczucie bezpieczeństwa społecznego jednostki w grupie. Prezentacja projektu badawczego, przygotowany we współautorstwie z dr Elżbietą Napora został przyjęty z zaciekawieniem przez uczestników konferencji. Projekt dotyczący poszukiwania związku pomiędzy relacjami z rodzicem i wsparciem od dziadków a osiągnięciami szkolnymi u dzieci i młodzieży został opracowany według koncepcji pracowników Zakładu Psychologii i jest realizowany od dwóch lat. W tym projekcie badawczym wykorzystywana jest autorska metoda: Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR), która cechuje się wysokimi walorami psychometrycznymi. Skala została pozytywnie oceniona przez recenzentów i opublikowana w ogólnopolskim czasopiśmie naukowym Polskim Forum Psychologicznym (2019). Przygotowane narzędzie przez współautorkę plakatu jest gotowym sposobem rozeznawania zagrożeń marginalizacją dzieci i młodzieży wynikających z trudności w komunikowaniu się z rówieśnikami i jest adresowane do stosowania przez psychologów, pedagogów, nauczycieli. Poza realizacją merytoryczną projektu, przyjętym przez autorów koncepcji dodatkowym jego celem jest doskonalenie nabywanych kompetencji badawczych, dyskusyjnych u studentów.

Uczestnikom konferencji serdecznie gratulujemy debiutu.

autor notatki: dr Elżbieta Napora