Statut Uniwersytetu uchwalony


Dnia 17 kwietnia 2019 r. Senat Uniwersytetu w głosowaniu jawnym uchwalił Statut Uczelni po zaopiniowaniu Rady Uczelni i Związków Zawodowych: ZNP i NSZZ "Solidarność". Wszystkie uwagi Związków Zawodowych i Rady Uczelni zostały przez Senat uwzględnione. Statut Uniwersytetu znajduje się tutaj, a tutaj załączniki