Senat przegłosował wstępną wersję Statutu


Na posiedzeniu 27 marca 2019 roku Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przegłosował wstępną wersję Statutu. Wersja ta wraz z dwoma załącznikami dotyczącymi warunków stanowisk jest dostępna tutaj i tutaj. Do ostatecznego uchwalenia Statutu niezbędna jest opinia Rady Uczelni oraz Związków Zawodowych działających w Uczelni.