Samorząd Województwa Łódzkiego przyznał nagrody za najlepsze prace. Jedna z prac powstała w Uniwersytecie


Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XXI edycji konkursu na najlepsze rozprawy i prace tematyczne związane z województwem. Wśród nagrodzonych znalazła się praca pani doktor n. hum. Ludwiki Majewskiej (praca powstała w Instytucie Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie). Tytuł nagrodzonej pracy brzmi "Wanda Grabowska (1883-1957). Pedagog, działaczka społeczna i niepodległościowa”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Tadeusz Dubicki. Informacja o nagrodzie została opublikowana na stronie internetowej Województwa Łódzkiego: tutaj