Ruszyła rekrutacja na malarstwo II stopnia


Trwa rekrutacja na studia II stopnia kierunek malarstwo. Kandydaci mogą zgłaszać się do 22 lutego. Od kandydata oczekiwane są:

NIEZALEŻNOŚĆ:

- rozumie potrzeby uczenia się, rozwijania i samodoskonalenia przez całe życie,
- samodzielność w gromadzeniu, analizie i interpretacji informacji niezbędnych do rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji,

UMIEJĘTNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA:

- skuteczność wykorzystywania różnorodnych i szerokich umiejętności warsztatowych, a także posługiwania się nowymi mediami w celu realizacji własnych koncepcji artystycznych i właściwej ich dokumentacji,
- zdolność do efektywnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocjonalności
- zdolność twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów,
zdolność do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających okoliczności oraz do niekonwencjonalnego rozwiązywania problemów.

KRYTYCYZM:

umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań innych osób, refleksyjne podejście do społecznych, naukowych i etycznych aspektów własnej pracy.

Dokumenty można składać w pokoju nr. 143 (Waszyngtona 4/8), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniach: poniedziałek 18.02.2019 – godz. 8.30 – 10.30; środa 20.02.2019 – godz. 8.30 – 10.00;
czwartek 21.02.2019 – godz. 8.30 – 10.00; piątek 22.02.2019 – godz.8.30 – 10.00. Egzamin-rozmowa kwalifikacyjna, 25 lutego godz. 9.30 sala 149 ul. Waszyngtona 4/8.

Wymagane dokumenty
• formularz podani,
• kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu),
• dowód wpłaty z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia,
• dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz jedna w formie elektronicznej (jpg),
• kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• kandydaci na studia drugiego stopnia składają kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kopią suplementu (oryginał do wglądu),
dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku malarstwo lub z innych kierunków studiów.

Więcej na stronach:

https://pl-pl.facebook.com/katedramalarstwaajd/

https://www.youtube.com/user/malarstwoajd

Przypominamy, że do 22 lutego kandydaci mogą również ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.