Rozwijamy współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie


W dniu 14.12.2017 roku JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" Zbigniew Cierniak uroczyście podpisali umowę rozszerzającą współpracę Uczelni z wybitnym, uznanym w całym świecie i cieszącym się ogromną popularnością Zespołem. Dotychczas współpraca rozwijała się przede wszystkim dzięki wspólnym działaniom podejmowanym przez Katedrę Malarstwa Wydziału Sztuki, której studenci i absolwenci pod kierunkiem konserwatora zabytków w ramach zajęć i praktyk studenckich prowadzonych pod opieką: prof. Jarosława Kweclicha, mgr. Tadeusza Koseli, mgr. Aleksandra Harkawego przyczynili się do udekorowania malarstwem ścian najbardziej reprezentacyjnych sal w Pałacu w Koszęcinie, siedzibie Zespołu "Śląsk". Dalsza współpraca będzie obejmować szereg kolejnych działań w wielu obszarach artystycznych, naukowych i dydaktycznych.

W uroczystym podpisaniu umowy, któremu towarzyszył wspaniały koncert kolęd Zespołu "Śląsk" w Kaplicy Pałacu, uczestniczyli również Prorektorzy Akademii: ds. Studenckich dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD, oraz ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD.

Zdjęcia