Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe Erasmus + - STT (Staff Mobility for Training) dla pracowników do krajów programu (KA103 2019)


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ STT w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA103-063677 dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 20 lutego 2020 (czwartek).

Celem wyjazdów szkoleniowych (STT – Staff Mobility for Training) jest doskonalenie zawodowe pracowników akademickich w zakresie podnoszenia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych, mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji). Celem wyjazdów STT dla pracowników administracji i pracowników naukowo-dydaktycznych jest ich doskonalenie zawodowe realizowane w formie praktycznego zdobywania doświadczenia (m.in. poprzez work placement, job shadowing), czyli szkoleń i/lub warsztatów dot. obserwacji działań i dobrych praktyk przyjętych w instytucji szkoleniowej za granicą.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich - Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów - Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STT (link)

b) Umowa: Staff mobility agreement for training - STT (link)

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż dofinansowanie na wyjazd otrzyma maksymalnie 20 pierwszych wniosków z listy rankingowej (!)

Zachęcamy Państwa również do regularnego przeglądania ofert międzynarodowych wydarzeń, korzystając z portalu iMOTION (Erasmus Staff Training) - LINK

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: Bartłomiej Kowalik, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), b.kowalik@ujd.edu.pl, tel. 34 3784364.