Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (STA lub STA z STT) dla pracowników w ramach programu Erasmus +


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ (STA lub STA z STT) w ramach projektu nr 2019-1-PL01-KA103-063677, dla nauczycieli akademickich UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 4 marca 2020 (środa).

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego w ramach STA (Staff Mobility for Teaching) jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej, m.in. w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń, warsztatów. W celu podniesienia kompetencji dydaktycznych i/lub opracowywania programów nauczania, możliwa jest też realizacja wyjazdów łączonych (STA z STT) w ramach jednej mobilności, o ile część szkoleniowa będzie dotyczyła podnoszenia tych kompetencji.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie(link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany STA (link)

Wymagane dokumenty:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA (link)

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT) (link)

Uwaga: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak STA z STT. Przy wyjazdach łączonych (STA z STT) proszę stosować wniosek STA.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa(pok. 116), tel. 34 3784364