Rekrutacja na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+ na praktykę (SMP) dla studentów, doktorantów i absolwentów w roku akademickim 2019/2020. Więcej informacji: http://www.ujd.edu.pl/articles/view/aktualnosci-i-komunikaty Termin i miejsce składania dokumentów (po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego): do dn. 6 marca br. (piątek), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, p. 143 lub p. 116 (godz. 9.00 – 14.00), mgr Illia Kulchikovskyi (i.kulchikovskyi@ujd.edu.pl, +48 34 3784 271).


opr. mgr Illia Kulchikovskyi