Rekrutacja na wyjazdy stypendialne (dla pracowników w ramach programu ERASMUS+ KA103 2019


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD w Częstochowie informuje o rozpoczęciu naboru na wyjazdy stypendialne Erasmus+, w ramach środków z projektu KA103 nr 2019-1-PL01-KA103-063677, dla pracowników UJD. Rekrutacja na wyjazdy potrwa do 30 września 2019 (poniedziałek).

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej Uczelni:

- Współpraca międzynarodowa / Erasmus+ (link)

- Wykaz uczelni partnerskich → Uczelnie Partnerskie (link)

- Regulamin kwalifikacji i wyjazdów → Regulamin wymiany ST (link)

Wymagane dokumenty - do pobrania:

a) Wniosek: Wniosek o wyjazd - STA, Wniosek o wyjazd - STT

b) Umowa: Staff mobility agreement for teaching (STA); Staff mobility agreement for teaching & training (STA&STT); Staff mobility agreement for training (STT).

Pracownicy administracji proszeni są o składanie wniosków na drukach STT.

Uwaga: pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni mogą ubiegać się zarówno o wyjazdy STA, jak i STT oraz STA z STT.

WAŻNE: Pobyt w instytucji goszczącej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie kwalifikowalności wydatków niniejszego projektu, tj. do dnia 31.05.2021 r.

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt: mgr Bartłomiej Kowalik (b.kowalik@ujd.edu.pl), Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJD, ul. Waszyngtona 4/8,42-200 Częstochowa (pok. 116), tel. 34 3784364