Rekrutacja na wyjazdy dla studentów, doktorantów i absolwentów w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację dla studentów, doktorantów i absolwentów na wyjazdy w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 na studia (SMS) lub praktykę (SMP). Wybór uczelni zagranicznej i kierunku studiów lub instytucji zagranicznej, w której będzie realizowana praktyka, nadzorowany jest przez wydziałowego koordynatora programu ERASMUS+ i zaparafowany we wniosku.

Wykaz koordynatorów wydziałowych programu Erasmus+:

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Beata Rusek Koordynator
Wydziału Filologiczno-Historycznego
    Instytut Filologii Obcych ul. Zbierskiego 2/4, p. 317  beata.rusek@ujd.edu.pl

    34+3656-426

Katarzyna Bandurska Koordynator
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
    Instytut Chemii, Nauk o Zdrowiu i Żywności al. Armii Krajowej 13/15,  p. 0010 k.bandurska@ajd.czest.pl

    34+361 49-18/19 wew.197

Zbigniew Wieczorek Koordynator
Wydziału Pedagogicznego
    Instytut Pedagogiki ul. Waszyngtona 4/8, p. 339   z.wieczorek@ajd.czest.pl

    34+3784-289

Barbara Karaśkiewicz Koordynator
Wydziału Sztuki
    Instytut Muzyki ul. Zbierskiego 2/4,  b.karaskiewicz@ujd.edu.pl
Justyna Warwas Koordynator
Wydziału Sztuki
    Instytut Sztuk Pięknych ul. Dąbrowskiego 14,   j.warwas@ajd.czest.pl


Termin składania dokumentów po weryfikacji przez koordynatora wydziałowego programu ERASMUS+ do 31 maja br. (piątek) – p. 116, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, godz. 9.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Umiędzynarodowienie/Aktualności i komunikaty.


opr. Magdalena Gawrońska