Rekrutacja na szkolenia kadry dydaktycznej


Rozpoczęła się rekrutacja kadry dydaktycznej do udziału w szkoleniach, w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19. Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy na stronę www.pu.wns.ujd.edu.pli do kontaktu mailowego –pu@ujd.edu.pl.

opr. dr W. Sołtysiak