Przyznano stypendia twórcze dla pracowników Katedry Muzyki


Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Katedry Muzyki: dr hab. Ewa Jabłczyńska oraz dr Korneliusz Wiatr, otrzymali stypendia twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

Konkursy stypendialne z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego cieszą się bardzo dużą popularnością – w obecnym naborze na stypendia półroczne złożono 804 wnioski (w trzech ostatnich tożsamych konkursach zostało złożonych średnio 433). Zwiększono również budżet programu stypendialnego o 5 mln zł, co przełożyło się na przyznanie stypendiów 323 osobom na łączną kwotę 6 520 500 zł.

Stypendia dotyczą realizacji przedsięwzięć twórczych lub z zakresu upowszechniania kultury takich jak: przygotowanie cyklu obrazów, fotografii, rzeźb, stworzenie projektów artystycznych z wykorzystaniem technik filmowych czy komputerowych, prowadzenie warsztatów ceramicznych, opracowanie materiałów do monografii, projekty stron internetowych czy tworzenie scenariuszy filmowych.

Tutaj : Lista stypendystów na rok 2020/II 

Gratulujemy sukcesu!