Projekt nowego Statutu Uniwersytetu


Komisja Statutowa zakończyła prace nad projektem Statutu. Kolejnym etapem działań jest wstępne przegłosowanie przez Senat projektu, który następnie trafi do zaopiniowania do Związków Zawodowych działających w Uczelni oraz do Rady Uczelni.
Projekt Statutu z poprawkami z dnia 22.02.2019 roku jest dostępny tutaj (a załącznik tutaj), a także na stronach wewnętrznych Uczelni, gdzie umieszczony został projekt z zaznaczonymi zmianami naniesionymi w czasie posiedzenia Komisji. Uwagi do projektu można zgłaszać poprzez stronę https://enauka.ujd.edu.pl/ lub adres mailowy statut@ujd.edu.pl.