Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Narodowa Reprezentacja Akademicka" realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Celem projektu jest wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej poprzez umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki na poziomie akademickim. Projekt ten obejmuje dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.

opr. dr Anna Pilis