Projekt Erasmus+ „Intranet: przedsiębiorczość korporacyjna – sieciowy zbiór strategii” na półmetku


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie od listopada 2018 r. jest partnerem projektu „Intranet: przedsiębiorczość korporacyjna – sieciowy zbiór strategii”, w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk.

Koordynatorem projektu jest hiszpańskie konsorcjum technologiczno-edukacyjne CIDET. Zespołem projektowym UJD kieruje dr hab. Alina Gil, prof. UJD. Współpraca obejmuje także europejskie przedsięwzięcia szkoleniowe: Stitching Prime (Holandia), The Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Institute for Business Education (Słowenia) oraz TREBAG Property and Project Management Ltd. (Węgry).

Celem projektu jest promowanie kompetencji społecznych w zakresie przedsiębiorczości korporacyjnej przez łączenie potencjału ludzi, organizacji biznesowych i instytucji edukacyjnych. Działania odnoszą się do globalizacji oraz częstych zmian w środowiskach życia i pracy we współczesnych społeczeństwach sieciowych. Rezultaty projektu będą wsparciem w zakresie budowy efektywnych i dynamicznych zespołów oraz grup współpracy.

Realizacja celów projektu nastąpi za pomocą procesów edukacyjnych – innowacyjnych szkoleń online. Wyniki projektu mogą znaleźć zastosowanie w organizacjach na rzecz kształcenia i rozwoju społecznych kompetencji pracowników. Projekt zakończy się
w październiku 2020 r.

Więcej informacji o projekcie:

- Ulotka: LINK

- Strona internetowa: LINK

opr. Rafał Głębocki