Profesor Piotr Bałczewski wyróżniony tytułem Fellow ChemPubSoc Europe


Profesor Piotr Bałczewski z Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD,  kierownik Katedry Badań Strukturalnych i Materiałowyh  został wyróżniony tytułem Fellow ChemPubSoc Europe.

Wyróżnienie jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez ChemPubSoc Europe, organizację 16 europejskich towarzystw chemicznych, zrzeszających około 70 000 członków, które publikują 14 wysokiej jakości czasopism oraz swój magazyn ChemViews Magazine.

Wyróżnienie przyznawane jest naukowcom za nadzwyczajne wsparcie i wkład w europejskie wspólne przedsięwzięcie wydawnicze ChemPubSoc Europe, którzy przyczyniają się do zwiększania poziomu naukowego oraz rozpoznawalności publikacji w zakresie chemii w Europie i na świecie.

W tym roku nominacja będzie przyznawana podczas 7. Kongresu EuChemSoc w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, 28 sierpnia 2018 roku.