Profesor Dariusz Złotkowski ekspertem NPRH


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin powołał prof. dr. hab. Dariusza Złotkowskiego na członka grupy ekspertów ds. II etapu oceny wniosków w konkursie pn. „Odrodzona po latach niewoli – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi etc.”, w ramach modułu Fundamenty Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (na okres do 31 lipca 2019 roku).

Pan profesor Dariusz Złotkowski jest pracownikiem Instytutu Historii UJD.