Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń konsultantem krajowym w dziedzinie angiologii


Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń został powołany przez Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie angiologii na okres 5 lat. Prof. Aleksander Sieroń jest absolwentem Politechniki Śląskiej oraz Śląskiej Akademii Medycznej. Jako lekarz uzyskał specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych, kardiologii, angiologii, hipertensjologii, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Tytuł profesora medycyny uzyskał z rąk prezydenta RP w 1999 roku. Jest także Profesorem Honorowym Politechniki Śląskiej. Tytuł doktora honoris causa nadał mu Narodowy Uniwersytet w Użgorodzie, Ukraina oraz Senat Politechniki Śląskiej. Jego zagraniczny dorobek naukowy to ponad 100 prac w czasopismach zagranicznych posiadających IF i kilkaset w kraju oraz jest redaktorem lub autorem ponad 100 podręczników, monografii i książek z zakresu medycyny. Posiada Indeks Hirscha wg Scopusa równy 20. Wypromował 33 doktorów a wśród jego wychowanków jest dziesięciu samodzielnych pracowników nauki z czego sześciu uzyskało tytuł profesora. Doprowadził do stopnia specjalisty ponad stu lekarzy. Jest wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Obrazowania PAN. Jest członkiem m. innymi Royal Medical Society UK oraz w krajowych i międzynarodowych redakcji czasopism naukowych. Pełnił i pełni w kraju i zagranicą wiele naukowych funkcji organizacyjnych. Prof. Aleksander Sieroń jest w naszym Uniwersytecie Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu oraz Pełnomocnikiem Rektora ds. Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.