„PRIMUS IN UNIVERSITATE” dla najlepszej studentki


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wybrał najlepszego studenta. Zaszczytny tytuł PRIMUS IN UNIVERSITATE trafił do studentki Alicji Ziental. Nagrodę, w trakcie 49. Inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2019/2020, wręczyła JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska.

Należy podkreślić, że zaszczyt jest przyznawany najlepszym studentom Uniwersytetu za wyróżniające się wyniki w nauce i aktywną postawę studencką. W tym roku nadanie godności odbyło się po raz pierwszy w historii Uczelni. Alicja Ziental została uhonorowana za wyniki, które osiągnęła w minionym roku akademickim 2018/2019. Oprócz tytułu, Studentka, otrzymała również nagrodę pieniężną – 2 tys. złotych.

Studentka Alicja Ziental jest absolwentką kierunku kulturoznawstwo europejskie (stud. I stopnia), specjalność film i realizacja obrazu filmowego (studia w latach 2015-2018). Obecnie jest studentką kierunku kultura w mediach i komunikacji, specjalność film i nowe media w komunikacji kulturowej (studia drugiego stopnia). Alicja Ziental ukończyła studia I stopnia z wyróżnieniem. Przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Regiewicza prezentowała wysoki poziom badawczy. W trakcie studiów I stopnia studentka uzyskała średnią ocen 4, 96. Od roku akademickiego 2016/2017 Alicja Ziental należy do międzywydziałowego Studenckiego Koła naukowego Psychologia i Kultura, skupia się na pracy w sekcjifilmoznawczej. Od 2018 pełni obowiązki przewodniczącej Koła. Efektem pracy w Kole jest przygotowanie publikacji pt. Eastern Martial Arts in cinematography and popularising a healthy lifestyle – interpretation sketch „International Scientific Journal Physical Activity Review2017, której jest współautorką.