Pracownik Uniwersytetu w Programie „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w University of Helsinki


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zrekrutowało dr. hab. Jacka Wąsika prof. UJD do czynnego udziału w programie „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Tym samym znalazł się on w gronie 10 naukowców wyselekcjonowanych z Polski, którzy zakwalifikowali się do wyjazdu do Finlandii w celu udziału w europejskim programie w siedzibie University of Helsinki.