Pracownicy Uniwersytetu im Jana Długosza w Częstochowie autorami pracy na 14th International SOSORT Meeting 2019 San Francisco


Z radością i dumą informujemy, że praca prowadzona w zespole dr n.med. Marek Kluszczynski (presenting autor) oraz dr hab.prof UJD Jacek Wasik, dr Dorota Ortenburger z Zakładu Biomechaniki i Nauk o Zdrowiu ( IWFTIF, UJD) oraz dwóch naukowców z innych ośrodków naukowych, została bardzo wysoko oceniona przez Komitet Naukowy Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). W efekcie praca ta została zakwalifikowana na 14th International SOSORT Meeting 2019 San Francisco USA ( 25-27.04.2019). Temat wyróżnionej pracy: Presence of Three Types of Scoliosis Formation in Relation to the ATR Angle and Cobb Angle Correlation as the Cause of Difficulty in Diagnosing its Early Stages.Tematem konferencji są doniesienia z interdyscyplinarnych badań będące świadectwem że w terapii skolizoz istotne są różne aspekty - biomechaniczne, fizjologiczne i psychologiczne co obrazuje tytuł sesji panelowej: Growth and Development in Scoliosis- Biomechanical, Physiological, and Psychological Intricacies. Pracę zaprezentuje w imieniu zespołu dr n.med Marek Kluszczyński.

opr. dr n.med Marek Kluszczyński