Ponad 1.000.000 dla kierunku Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały


Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 1 103 372,08 zł na realizację projektu pt. „Zaprojektuj swoją przyszłość - studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały” ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Głównym celem projektu jest modyfikacja programu kształcenia i realizacja studiów dualnych o profilu praktycznym, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy. Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie kierunku I stopnia (inż.) Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały o unikatowych w skali kraju specjalnościach Virtual Prototyping lub Design i Wzornictwo Przemysłowe.