"Platyna" za trans-Platynę". Medale dla wynalazków UJD


International Warsaw Invention Show - IWIS 2018

W dniach 15-17 października 2018 roku, na Politechnice Warszawskiej, odbyła się 12. edycja Międzynarodowej Wystawy Wynalazków "IWIS 2018". Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Politechniką Warszawską. Nad tegoroczną wystawą patronat honorowy objął Prezydent RP.

IWIS to największa w Polsce i trzecia co do wielkości w Europie wystawa międzynarodowa zajmująca się promowaniem osiągnięć naukowych, wynalazków i innowacji. W trakcie 12. edycji zaprezentowano rozwiązania z 25 państw. Polscy wynalazcy przedstawili około 190 rozwiązań z rozmaitych dziedzin nauki, co w sumie z zagranicznymi wynalazkami dało prawie 400 rozwiązań. Międzynarodowe Jury przyznało najlepszym rozwiązaniom 14 platynowych oraz 47 złotych medali. Platynowy medal trafił również do Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Więcej szczegółowych informacji dostępnych na stronie IWIS (link: http://www.polskiewynalazki.pl/blog/2018/10/relacja-z-miedzynarodowej-warszawskiej-wystawy-wynalazkow-iwis-2018/) Poniżej krótkie zestawienie prezentowanych wynalazków UJD:


Platynowy medal za

„New Pt(II) and Pd(II) complexes containing 7-azaindole-3-carboxaldehyde to application in cancer therapy”

otrzymały:

dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa, prof. UJD

mgr inż. Ksenia Szmigiel – doktorantka IV roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, UJD

Nowe kompleksy trans-[PtCl2(7AI3CAH)2] i trans-[PdCl2(7AI3CAH)2] zawierające 7-azaindolo-3-karboksyaldehyd (7AI3CAH) o strukturach różnych niż cisplatyna i jej analogi (które stosowane są w chemioterapii nowotworów) dają możliwość znalezienia leków przeciwnowotworowych o innym mechanizmie działania. Wstępne badania biologiczne wskazują na znacznie mniejszą cytotoksyczność nowych związków na komórki zdrowe, a tym samym na zmniejszenie szkodliwych skutków ubocznych terapii.


Złoty medal za:

„Battery prototype with a cell based on carbon nanostructures”

otrzymali:

dr hab. Wojciech Ciesielski, Prof. UJD

mgr Damian Kulawik

mgr Agnieszka Folentarska

mgr Sandra Żarska

prof. dr hab. Józef Drabowicz

prof. dr hab. Volodymyr Pavliuk

Innowacyjne i bezpieczne dla środowiska naturalnego nowe związki chemiczne otrzymane na UJD, mogą zostać wykorzystane, jako ogniwa w bateriach i urządzeniach służących do przechowywania energii. Nowe struktury/układy można wykorzystać, jako elektrolity w bateriach „przyjaznych dla środowiska naturalnego”, które cechują się lepszymi parametrami użytkowymi niż obecnie stosowane baterie. Baterie są bezpieczniejsze (brak ryzyka eksplozji przy obciążeniach mechanicznych i w wyniku działania w wysokiej temperatury), a ich czas ładowania jest krótszy, niż baterii Li-Pol i Li-Ion. W ramach prowadzonych prac zbudowano i przebadano prototyp otrzymanych baterii w obudowie pastylkowej typu CR20XX. Prezentowany prototyp baterii otrzymał również wyróżnienie od Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.


Złoty medal za:

„Reader OSL HELIOS - ready for commercialization

dr hab. Arkadiusz Mandowski

dr hab. Ewa Mandowska

mgr inż. Krzysztof Maternicki

dr Mil Saryusz – Wolski

dr hab. Paweł Bilski

prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

Prowadzone prace nad czytnikiem OSL Helios, w przeciągu ostatniego roku doprowadziły do osiągnięcia wysokiego poziom gotowości wdrożeniowej. Aktualnie prowadzone są prace nad powołaniem pierwszej spółki typu Spin-off do komercjalizacji zbudowanego na UJD czytnika.


Srebrny medal za:

„The prototype of cylindrical adsorption bed construction in the adsorption chiller”

dr hab. inż. Jarosław Krzywański

mgr inż. Karolina Grabowska

dr inż. Marcin Sosnowski

dr Tomasz Prauzner

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

Zaprezentowani prototyp urządzenia chłodniczego z innowacyjną krążkową konstrukcją złoża adsorpcyjnego. Budowane urządzenie przeznaczone jest do klimatyzacji pomieszczeń lub wytwarzania chłodu w dużych obiektach przemysłowych. Chłodniczy agregat adsorpcyjny jest zasilany energią cieplną i pozwala na wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii. Dzięki temu technologia adsorpcyjna stanowi szansę na znaczące ograniczenie zużycia energii elektrycznej do celów klimatyzacyjnych. Urządzenie adsorpcyjne z krążkową konstrukcją złóż adsorpcyjnych może być wykorzystywane również do odsalania wody morskiej. Celem wynalazku było opracowanie konstrukcji, która umożliwia zmniejszenie ciężaru i gabarytów urządzenia przy zachowaniu wysokiego współczynnika wydajności chłodniczej COP (Coefficient of Performance). Zaproponowane rozwiązanie tworzy modułową konstrukcję sekcji sorpcyjnych, która umożliwia dokładanie w dowolnej konfiguracji, poziomej lub pionowej, kolejnych zespołów adsorpcyjnych w zależności od uwarunkowań i ograniczeń miejsca instalacji urządzenia oraz osiągnięcia pożądanej mocy chłodniczej. Prezentowane rozwiązanie otrzymało również wyróżnienie od Global Exhibitions z Arabii Saudyjskiej


Srebrny medal za:

„A new coordination polymer of indole‑3‑carboxylic acid with cobalt(II) and its antifungal use”

otrzymały:

dr hab. Barbara Morzyk-Ociepa, prof. UJD

mgr inż. Ksenia Szmigiel – doktorantka IV roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, UJD

dr Renata Barczyńska-Felusiak, UJD

Nowy kompleks kobaltu(II), [Co(I3CAH)2(H2O)]n, w którym I3CAH jest O-deprotonowanym jonem, kwasu indolo-3-karboksylowego (I3CAH2), może być stosowany do produkcji leków przeciwgrzybiczych, środków ochrony roślin i żywności przed pleśnią. Kompleks wykazuje wysoką skutecznością w zwalczaniu grzybów z rodziny Candida albicans i Aspergillus niger.


Srebrny medal za:

„Functionalization of boron-containing micro- and nanoparticles with biologically active preparations”

mgr Monika Lewańska

mgr Agnieszka Godela

prof. dr hab. inż. Janusz Boratyński

Funkcjonalizacja powierzchni nanocząstek nieorganicznych i organicznych jest jednym z ważniejszych wyzwań współczesnej nanotechnologii. Prezentowana technologia dotyczy funkcjonalizacji nanocząstek zawierających bor jako potencjalnego preparatu stosowanego w terapii BNCT (Boron Neutron Capture Therapy), ma uniwersalny charakter i pozwala na łączenie z powierzchnią różnych biologicznych makrocząstek zawierających grupy –SH. Opracowane podejście umożliwiło pokrycie powierzchni nanocząstek polimerem. Takie nanocząstki są gotowe do zdeponowania i/lub przenikania do komórek nowotworowych lub do fagocytowania przez komórki żerne.


Srebrny medal za:

„Identifying agent of biodegradable polymeric packages”

dr Piotr Rychter

dr hab. Piotr Dobrzyński

prof. Dr hab. Marek Kowalczuk

PhD DSc. Neli Kosova

PhD Violeta Mitova

Przedmiotem wynalazku opracowanego na UJD jest środek do oznaczania opakowań z polimerów biodegradowalnych, do stosowania przez producentów opakowań, w celu ułatwieniach rozpoznawalni segregacji spośród innych odpadów.Zaproponowana technologia pozwoli na efektywną segregację polimerów biodegradowalnych spośród znajdujących się w obiegu różnych rodzajów polimerów. Będzie to możliwe poprzez wprowadzenie do opakowań z polimerów biodegradowalnych dodatków powodujących luminescencję w świetle UV. Atutem tej metody jest wykorzystanie dodatków pochodzenia naturalnego, co pozwoli na zachowanie przyjaznych środowisku cech każdego opakowania biodegradowalnego.


Brązowy medal za:

Starch preparation with prebiotic properties”

dr Kamila Kapuśniak

dr hab. Janusz Kapuśniak, Prof UJD

dr Renata Barczyńska – Felusiak

Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz

dr hab. inż. Katarzyna Śliżewska

Większość handlowo dostępnych preparatów prebiotycznych stanowią oligosacharydy. Okazuje się, że poza stymulowaniem wzrostu korzystnych dla człowieka jelitowych bakterii fermentacji mlekowej, w tym probiotyków, stymulują także wzrost mikroflory o nieznanej funkcji, w tym również toksynotwórczej. Przedmiotem wynalazku jest preparat o właściwościach prebiotycznych, selktywnie stymulujący wzrost i aktywność szczepów bakterii o probiotycznych właściwościach.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom.

opracował: Krzysztof Maternicki