Olimpijczycy sprawdzą się z wiedzy o bezpieczeństwie


II etap okręgowy (województwa śląskie) III edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności odbędzie się w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W roku 2018/2019 tematem zmiennym jest „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. W rywalizacji tej biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą walczyć o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Konkurs jest wpisany na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych. W częstochowskiej edycji weźmie udział 32 uczniów z całego województwa śląskiego. Olimpiada odbędzie się 7 grudnia (piątek). Start o godzinie 12.00 w sali 1.05 (I piętro) w budynku Uczelni przy ul. Zbierskiego 2/4.

opr. dr Małgorzata Soja