O kierunku lekarskim w MNiSW


W piątek 30 sierpnia 2019 delegacja Uniwersytetu na czele z JM Rektor, prof. dr hab. Anną Wypych-Gawrońską, odbyła spotkanie z Premierem RP, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosławem Gowinem w siedzibie Ministerstwa. Tematem spotkania były kwestie związane z kierunkiem lekarskim. Wniosek o uprawnienie do jego prowadzenia został niedawno wysłany do Ministerstwa. W delegacji uczestniczyli z ramienia Uczelni: prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, Pełnomocnik Rektora ds. Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, z którego inicjatywy spotkanie zostało zorganizowane, a także dr hab. Zygmunt Bąk, prof. UJD, Prorektor ds. Rozwoju. W spotkaniu wzięli udział również Senatorowie RP: Andrzej Misiołek, Artur Warzocha i Ryszard Majer oraz Radny Miasta Częstochowy Paweł Ruksza. W czasie spotkania jego uczestnicy poinformowali Pana Premiera o projekcie uruchomienia kierunku lekarskiego w Częstochowie, o potencjale Uczelni w zakresie nauk o zdrowiu i nauk medycznych oraz o poparciu społecznym dla projektowanego kierunku.