Nowość w Studium Nauki Języków Obcych


W roku akademickim 2018/2019 Studium Nauki Języków Obcych rozpoczęło pierwszą edycję kursu e-learningowego ‘English File’ w ramach dwuletniego lektoratu języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych I° i II ° oraz studiówniestacjonarnych I° na poziomie B2. Wybrane grupy mają możliwość poszerzenia wiedzy i rozwinięcia umiejętności językowych oraz uzyskania zaliczenia lektoratu z języka angielskiego w ten niekonwencjonalny sposób. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę SNJO (zakładka- e-learning). Wszystkim uczestnikom kursu e-learningowego życzymy wielu sukcesów w kształceniu online z języka angielskiego.

GOOD LUCK!

Dyrekcja i wykładowcy SNJO